TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 Nam TOKUTEI Xây dựng SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng KANAGAWA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH SHIZUOKA SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Vận hành máy (Nhật-Việt) TỈNH NAGANO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Lắp đặt đường ống (Nhật-Việt) TỈNH CHIBA SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Thạch cao, Xây trát (Nhật - Việt) TỈNH SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI LRTB Điện tử (Đầu Nhật) TỈNH NIIGATA SAU KHI ĐỦ FORM
6 Nam, Nữ TOKUTEI Nông nghiệp (Đầu Việt) TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
8 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật - Việt) TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây trát (Nhật-Việt) TỈNH GIFU SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động