Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
5 Nam đơn hàng Kỹ sư Cơ khí không tiếng TỈNH MIYAGI 06.01.2023
2 Nữ Đơn hàng Đúc nhựa TỈNH GIFU 30.12.2022
8 Nữ Đơn hàng May TỈNH OITA 05.01.2023
3 Nam Sắp xếp, làm sạch giàn giáo, Cốp pha TOKYO 21.12.2022
1 Nam Đơn hàng Sơn, sơn tường TỈNH AICHI 15.12.2022
1 Nam Đơn hàng Cốt pha TỈNH SAITAMA 07.12.2022
1 Nam Đơn hàng Cốp pha TỈNH SAITAMA 05.12.2022
1 Nam Đơn hàng Cốp pha TỈNH SAITAMA 05.12.2022
5 Nữ Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử TỈNH NAGANO 05.12.2022
5 Nam đơn hàng Kỹ sư kinh tế, IT, Kế toán,... 2 đầu Nhật Việt TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động