Việt Nam, Nhật Bản trao đổi biên bản hợp tác tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định

Ngày 1/7, tại Tokyo, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản đã trao...

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 nữ Chế biến hàu TỈNH HIROSHIMA 12.04.2022
1 nam Vận hành máy Xây dựng Tỉnh Hiroshima 13.04.2022
1 nam Chế biến hàu Tỉnh Hiroshima 11.04.2022
2 NAM VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH NAGASAKI 10/09/2020
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HYOGO 20/08/2020

Sự kiện - hoạt động

Đơn hàng nổi bật

0963 514 556