Xuất khẩu lao động

So sánh Visa kỹ năng đặc định loại 1 và Visa đặc định loại 2

Chương trình “Lao động kỹ năng đặc định” đã chính thức được Chính phủ Nhật Bản thông qua. Đây thực sự là tin đáng mừng dành cho lao động Việt có...

Xem chi tiết

Danh sách thực phẩm bị cấm mang vào Nhật Bản - lao động cần biết

Nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp khỏi dịch bệnh và tránh mua bán bất hợp pháp, từ ngày 1/4/2019, Nhật Bản nghiêm cấm cá nhân, tổ chức mang những ...

Xem chi tiết

Việt Nam, Nhật Bản trao đổi biên bản hợp tác tiếp nhận lao động kỹ...

Ngày 1/7, tại Tokyo, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản đã trao...

Xem chi tiết

Sự kiện - hoạt động

Đơn hàng nổi bật